Under ”Partner” kan du opprette affiliate-, leverandørpartner eller leveringssted.

Affiliate-partner

Partneren linker til din butikk via en link og genererer på den måten trafikk til butikken. Hvis kunden har kommet til butikken via partnerens link skal partneren ha en viss prosent av produktenes bestillingsverdi (ekskludert fraktavgiften). Fordelingen stilles inn for hele utvalget, eller for hvert produkt eller produktgruppe separat. Alle affiliate-partnere får samme provisjon. Du kan altså ikke gi ulik provisjon til ulike affiliate-partnere. 

Leverandørpartner

Din butikk er forhandler av partneres produkter og du mottar kompensasjon ved salg. Hvilken partner som leverer et produkt stilles inn for hele utvalget, eller for hvert produkt eller produktgruppe separat. Du kan stille inn ulik provisjon for hver leverandørpartner. 

Leveringssted

Partneren gir ut ordrevarene til kunden og en separat ordremelding sendes til partneren. Kunden i butikken kan velge leveringssted i forbindelse med bestillingen. 

Opprett alle leveringssteder som ulike partnere, f.eks. Oslo, London og Paris. Det gjør du her: 

Innstillinger > Frakt & levering > + Ny leveringsmetode

Gå så inn på leveringsmetoden og aktiver "leveringssted": 

Kundene kommer da til å kunne velge mellom de tre leveringsstedene i kassen. 

Opprett ny partner

Begynn med å opprette en ny partner. 

Gå til Partner > Partner

Klikk på ”Ny partner”.

Bedrift/organisasjon

Oppgi et navn på partneren:

Type partner

Velg den typen av partner som skal opprettes (leverandør, affiliate-partner eller leveringssted): 

Kontaktperson

Kontaktopplysninger til partneren: 

Innlogging

Aktiver innlogging hvis du vil at partneren skal kunne logge inn og se de bestillingene den leverer, eller har fått provisjon/royalty for. Leverandører kan også redigere leveringsstatus for sine delordre/pakker: 

Tillatelse

Kryss av for om du vil at partneren skal se all betalingsinformasjon (varepris, frakt, osv.)

E-postadresse for bestillinger

Ordrebekreftelser til partneren sendes hit: 

Utbetaling

Et tekstfelt for butikkens egne notater:

Oppgi leverandør generelt:

Under ”Partner > Leverandører” kan du oppgi at en partner av typen leverandør skal være leverandør for samtlige produkter i butikken. Denne partneren kommer da ved hver bestilling til å få en ordrebekreftelse med informasjon om produktene: 

Du stiller inn at partneren skal være leverandør når du oppretter partneren: 

Oppsummering

Under "Oppsummering" kan du oppsummere dine partneres fordeling/provisjon i løpet av et gitt tidsrom: 

Under "Fordeling av moms" ser du hvor stor del av fordelingen som er moms. Under "Fordeling inkl. moms" ser du totalbeløpet til partneren inklusiv moms. 

Angi provisjon generelt

Under ”Partner > Provisjon/royalty” kan du angi at en partner skal motta en prosentdel av fordelingen for alle produkter i butikken.

Legg merke til at fordelingen ikke tar hensyn til produkter på salg. Den går alltid ut i fra produktets pris uten rabatt. 

Oppgi leverandør til spesifikk produktgruppe eller produkt 

Du kan for hver produktgruppe eller produkt oppgi at en partner av typen leverandør skal være leverandør for samtlige produkter i produktgruppen eller kun for det ene produktet. 

Gå til Utvalg > Produkter > Klikk på produkter > Klikk på feltet Leverandører:

Kryss av for "Leverandør velges i henhold til skjemaet" og velg leverandør i rullemenyen til høyre.

Denne partneren kommer da ved bestilling til å få en ordrebekreftelse med informasjon om de produktene den er leverandør for.  

Oppgi provisjon på en spesifikk produktgruppe eller spesifikt produkt

På en produktgruppe eller et produkt kan du oppgi at en partner skal ha en prosentdel av fordelingen for samtlige produkter i produktgruppen eller kun det ene produktet. 

Gå til Utvalg > Produkter > Klikk på produkter > Klikk på feltet Provisjon/royalty.

Under feltet ”Provisjon/royalty”, kryss av for "Fordeling i henhold til skjemaet”

...og velg så din partner under "Legg til partner å dele med..." - enten en spesifikk leverandørpartner eller affiliate-partner generelt: 

Vis fordeling til partner

Hvis en partner er angitt enten generelt, på en produktgruppe eller spesifikke produkter og en bestilling legges inn på disse, blir fordelingen for partneren samlet under fanen "Fordeling". 

Fant du svaret?