Momsinnstillinger finner du enkelt under ”Innstillinger → Moms”.

Generelle momsinnstillinger

Hvis du velger at ”Moms håndteres av nettbutikken i henhold til gjeldende momsregler” vil systemet håndtere alt som momsavdrag for kunder fra land utenfor EU eller bedriftskunder i EU.

Håndtering av priser

I administrasjonsdelen velger du om du vil legge inn priser med eller uten moms. Hvis du endrer denne innstillingen, beregner systemet allerede innførte priser, noe som vil ta litt tid å fullføre. 

Visning

Du kan velge om priser som standard skal vises med eller uten moms i butikken. Hvis du legger til en momsvelger i butikkmalen kan den besøkende selv bytte mellom de to visningsalternativene.

Momssatser

Du kan angi forskjellige momssatser for avgifter.

Hvordan håndterer butikken moms i kassen?

Systemet vårt følger Skatteverkets regler, og her kommer et kort sammendrag:

  1. Bedriftskunder og privatpersoner i Norge skal betale moms.
  2. Privatpersoner i EU skal betale norsk moms.
  3. Bedriftskunder i EU som ikke oppgir moms/VAT-nummer skal betale norsk moms.
  4. Privatpersoner og bedriftskunder utenfor EU skal ikke betale norsk moms.
  5. Bedriftskunder i EU som oppgir moms/VAT-nummer skal ikke betale norsk moms.
Fant du svaret?