Nyhetsbrev finner du her:

Kunder > Nyhetsbrev

Opprette et nyhetsbrev

Gå til ”Kunder > Nyhetsbrev” > Klikk på ”Nytt nyhetsbrev”

Du kommer direkte inn på innstillingene for nyhetsbrevet.

Logo

Klikk på "velg bilde", så kommer du direkte til filarkivet der du kan velge blant bildene dine eller laste opp nye. 

Maksimal bredde

Her oppgir du bredden på nyhetsbrevet. Standardbredden er satt til 800 punkter. 

Språk

Hvis du har lagt til flere språk i butikken kan du velge mellom disse språkene her. 

Emne

Det du skriver her dukker opp i mottakerens emnefelt (subject) i e-postprogrammet: 

Rubrikk

Oppgi en rubrikk som vises under eventuell logo i nyhetsbrevet. 

Innledende tekst

Teksten du skriver her vises nedenfor rubrikken i nyhetsbrevet. 

Velg produkter

Dersom du vil ha med produkter i nyhetsbrevet, markerer du dem her. Klikk på rullegardinmenyen og kryss av for de produktene du vil ha med.

Tenk på å ikke ha med for mange produkter i nyhetsbrevet, da det gjør utsendelsen tyngre. Risikoen øker da for at utsendelsen stopper i spamfilteret. Du bør helst unngå å ha flere enn åtte produkter. Henvis i stedet til en side i butikken som viser flere produkter. 

Priser

Oppgi hvordan prisene skal vises, med eller uten moms. 

Valuta

Velg hvilken valuta produktprisene skal vises i. 

Avsluttende tekst

I dette feltet kan du skrive inn tekst som vises under produktene, lengst nede i nyhetsbrevet. 

Forhåndsvise

Klikk på "lagre og forhåndsvise" lengst nede på siden.

En forhåndsvisning av hvordan utsendelsen kommer til å se ut vises nedenfor. 

OBS! >>>> Vær oppmerksom på at utseendet på nyhetsbrevet kan variere for ulike e-postklienter, slik at denne forhåndsvisningen ikke nødvendigvis stemmer helt overens med hva dine kunder kommer til å se. 

Sende ut nyhetsbrev

Klikk på feltet ”Forbered utsendelse”.

Velg om du vil gjøre en testutsendelse til en spesifikk adresse eller gjøre en ekte utsendelse. I det siste tilfellet har du to valg: du kan enten sende ut til alle kunder som vil ha nyhetsbrev, eller til alle i en viss kundegruppe som vil ha nyhetsbrev. 

Legg inn bilder

Tenk på å ikke legge inn for tunge bilder, ettersom risikoen da øker for at nyhetsbrevet stopper opp i spamfilteret. 

Klikk på ikonet "Sett inn/rediger bilde".

Finn frem bildet i filarkivet ved å klikke på forstørrelsesglasset eller lime inn en bildeadresse fra internett i feltet "Kilde": 

Hvis du vil kan du oppgi en beskrivende tekst etter "Bildebeskrivelse". Klikk deretter på "OK". 

Nå kommer bildet til å vises i tekstfeltet. 

Avmeld nyhetsbrev

Det finnes en innebygget funksjon som automatisk legger til en tekst for avmelding lengst nede i nyhetsbrevet. Teksten er som følger: "Vil du ikke lenger abonnere, kan du avmelde deg fra nyhetsbrevet her: Avmelding fra nyhetsbrev". Når man klikker på linken kommer krysset for "Vil ha nyhetsbrev" til å fjernes for den spesifikke kunden i kunderegisteret. 

Fant du svaret?