Her kan du se en film (uten lyd) om hvor du eksporterer og importerer artikler i Abicart:

[video] 

Før du eksporterer burde du se over eksportinnstillingene (”Innstillinger → Generelt → Eksportinnstillinger”).

For å eksportere butikkens sortiment går du til ”Sortiment → Eksportere”. Kryss av for de egenskapene du vil skal være inkludert i filen. Eksporten lagres som en tekstfil på din PC og går an å åpne og redigere i f.eks. Excel eller LibreOffice Calc [link].

Ved eksport og import gjelder generelt: 0 = nei, 1 = ja for de verdiene som er av ja/nei-type.

Tips og feilsøking

Filen åpnes feil

Om alt ligger ”hulter til bulter” og ikke kolonnevis når man åpner eksportfilen, har man valgt feil avgrensning. Om æ, ø, å og andre bokstaver har blitt byttet ut mot ”merkelige” tegn og symboler har man også valgt feil tegnkoding. I eksempelet under er både avgrensningen og tegnkodingen feil.

Man kan løse dette på to måter:

  • Se over eksportinnstillingene (innstillinger > generelt) og andre avgrensere og tegnkodinger. Deretter eksporter du filen. Nå burde den åpnes riktig.
  • Velg hvordan regneprogrammet skal åpne filen. I Calc får man alltid spørsmål om hvordan man skal åpne filen.
  1. Velg tegnkoding.
  2. Velg avgrenser.
  3. Forhåndsvisning på hvordan filen kommer til å se ut når den åpnes.

I dette tilfellet ser man allerede i tredje ruten at informasjonen ikke ligger i kolonner, og at teksten ”Innkjøpspris” på første raden inneholder feil tegn.

For å åpne filen korrekt i dette eksempelet, må vi endre:

  1. tegnkoding til ”UTF-8”.
  2. avgrenseren til kommategn.
  3. Nå ser vi på forhåndsvisningen at det ser korrekt ut.

Når vi åpner filen, ser det bra ut:

Pris med desimal får punktum i stedenfor kommategn

For det norske språket brukes kommategn i priser. For eksempelvis engelsk brukes det punktum i stedet.

Om du åpner eksportfilen og prisenes desimalavskiller er punktum i stedet for komma, må du bytte avgrenser i eksportinnstillingene [link]. Hvis du bruker semikolon som avgrenser, kommer kommategnet til å brukes som desimalavskiller. Bruker du kommategn som avgrenser blir desimalavskilleren punktum.

I eksempelet under er ”kommategn” valgt som avgrenser.

I eksemplet under er ”semikolon” valgt som avgrenser.

Det første null-tallet forsvinner i noen kolonner

Noen ganger begynner artikkelnummer og/eller andre felt med en null etterfulgt av andre tall. Noen regneprogram tolker automatisk felt som kun inneholder siffer som tall, og da forsvinner det opprinnelige null-tallet når man åpner filen. For å forhindre at dette forekommer må vi fortelle programmet at kolonnene skal tolkes som tekst, og da kommer null-tallet til å forbli. Det gjør vi før vi åpner filen i Calc.

1. Klikk på kolonnerubrikken som inneholder opprinnelige nuller for å markere kolonnen.

2. Velg deretter ”Tekst” i nedtrekksmenyen.

Når filen åpnes forblir de opprinnelige nullene.

Fant du svaret?