I denne artikkelen kan du lese om:  

  • Hva er en produktoversikt?
  • De ulike kolonnene i produktoversikten

Hva er en produktoversikt? 

Gå til Sortiment > Produkter

Produktoversikten er en oversikt over alle produkter du har lagt inn i butikken.  

De ulike kolonnene i produktoversikten 

Nå skal vi gå gjennom de ulike kolonnene som finnes i produktoversikten: 

Art.nr

Her ser du produktnummeret/artikkelnummeret du har lagt inn på produktet. 

Navn

Her ser du produktets navn. 

Artikkelgruppe

Her ser du hvilken produktgruppe et produkt tilhører.

Pris

Her ser du produktets pris. 

Opprettet/Endret

Klikk på "opprettet" for å sortere produktene etter opprettelsesdato.
Klikk på "endret" for å sortere produktene etter sist endret

Solgte

Her ser du hvor mange eksemplarer av produktet som har blitt solgt. 

Lager og lagerredigering

Her ser du hvor mange produkter som er på lager.
Hvis du holder pilen over lagertallet, dukker det opp en penn: 

Klikk på tallet for å redigere antallet direkte i listen: 

Dersom du har forskjellige størrelser på produktet ("Kundens valg") dukker det opp flere ruter: 

Egenskaper

Hvis du klikker på spørsmålstegnet ved "Egenskaper"...

...så dukker det opp en pop up-rute med informasjon om de ulike symbolene i denne kolonnen: 

Funksjoner

Her kan du kopiere et produkt (det første symbolet som ser ut som to ark) eller velge å fjerne det helt og holdent (klikk på papirkurven). 

Hvis du kopierer produktet kommer du direkte inn på kopien. 

Fant du svaret?