I denne artikkelen kan du lese om:

-Hva er produktimport?

-Hva behøver man for å opprette et produkt via import?

-Hva behøver man for å oppdatere et eksisterende produkt via import?

-Hvilke filformat støttes?

-Jeg har en Excel-fil, hvordan importerer jeg den?

-Importer en fil med produkt til butikken

-Importer flere produktgrupper på et produkt

-Importer produktbilder

-Videoguide

Hva er produktimport?

Om du har mange produkter som du vil legge inn eller oppdatere i din butikk, så finnes det en importfunksjon for dette istedenfor å håndtere produktene ett og ett. Det viktigste å tenke på er at alle produktene må ha et unikt artikkelnummer, som er nøkkelen som produktet identifiseres med. Mer om dette lenger ned.

Man forbereder importen i et regneark, for eksempel Excel (Windows), Numbers (Mac) eller Libre Office, Open Office eller lignede som er alle er gratis, og som kan lastes ned her.

Hva behøver man for å opprette et produkt via import?

For å skape et helt nytt produkt så kreves følgende felt:

Artikkelnummer

Artikkelnavn (på butikkens hovedspråk)

Artikkelbeskrivelse (på butikkens hovedspråk)

Pris (på butikkens hovedvaluta)

Et eksempel på hvordan dette ser ut i en importfil:

[picture]

Hva behøver man for å oppdatere et eksisterende produkt via import?

Det er ganske vanlig at man i blant trenger å oppdatere en egenskap på produktene, f.eks. lagerstatus eller kanskje sette en ny pris ved et salg. 

For å oppdatere et produkt som allerede finnes i butikken trenger man bare to kolonner i importfilen: artikkelnummer samt den egenskapen som skal oppdateres, for eksempel pris.

Et eksempel på hvordan dette ser ut i importfilen:

[picture]

Systemet benytter artikkelnummeret for å identifisere artikkelen og oppdaterer så prisene på alle artikkelnumre som finnes i filen.

Hvilke filformat støttes?

For at filen skal kunne importeres må det være en tekstfil og det er tre ulike filtyper som støttes: CSV, TXT och SKV.  En tekstfil kan også inneholde ulike tegnkodinger [link] og importen støtter to ulike, "Windows UTF-8 (universell)" og "Windows ISO-8859-1 (Latin 1, vesteuropeisk)".

Får dere en fil med produkter fra en leverandør burde dere kunne få dem i et av disse formatene.  Om dere oppretter produktene i et regneark, for eksempel Excel så kan man velge filformat om man velger "Lagre som" og senere velger i listen "Filtype".

Jeg har en Excel-fil, hvordan importerer jeg den?

Mange leverandører bruker Excel (xls, xlsx) som filformat og dette går ikke an å importere direkte i vårt system. Man må først omgjøre filen til en tekstfil før den kan importeres. Nedenfor finnes guider på hvordan man lagrer en Excel-fil som tekstfil i Excel og "Open Office / Libre Office".

Excel (Microsoft Office)

Åpne filen og gå til Arkiv -> "Lagre som". (Om du benytter Excel 2007 klikker du på Microsoft Office-knappen og klikker på "Lagre som".)

Dialogruten "Lagre som" åpnes.

Velg tekstfilformat for regnearket i ruten "Filformat".

Klikk på CSV (kommaavgrenset).

Scroll frem til den plassen der du vil spare den nye tekstfilen og klikk på Lagre.

En dialogrute vises. Der står det at bare det aktuelle regnearket kommer til å lagres i den nye filen. Om du er sikker på at det aktuelle regneark er det du vil lagre som en tekstfil, klikker du på OK. Du kan lagre andre regneark som separate tekstfiler gjennom å gjenta prosedyren for hvert regneark.

En annen dialogrute vises. I den står det at regnearket kan inneholde funksjoner som ikke støttes av tekstfilformat. Klikk på Ja om du bare vil lagre regnearksdata i den nye tekstfilen. Filen er nå klar for brukes ved import.

Open Office / Libre Office Åpne filen og gå til File -> Save As (Arkiv -> Lagre som)

Klikk på listen ved "Filformat" sånn at den faller ut.

[picture]

Velg "Tekst CSV"

[picture]

Kryss av for "Edit filter settings" (Tilpass filterinnstillinger) og klikk så på lagre-knappen.

[picture]

Ved "Character set" (Tegnkoding), velg "Unicode (UTF-8)". Ved "Field delimiter" (Feltavgrenset), velg "kommategn”. Ved"Text delimiter" (Tektsavgrenser), velg "sitattegn".


Importer en fil med produkter til butikken

Vi har nå en tekstfil i rett format (se ovenfor) som inneholder produkter og er klar til å importeres.  Gå til Sortiment -> Importer. Ved "Velg fil" velger man filen man vil importere.  Dobbeltsjekk at den er valgt "Automatisk" både ved "Feltet separeres med" samt "Tegnkoding". Klikk på fortsett-knappen.

Vi kommer til følgende side.  I dette eksempelet finnes det rubrikker på første rad i hver kolonne i importfilen. Disse vil vi ikke importere uten å krysse av for "Første raden inneholder kolonnerubrikker".

For at systemet skal vite hvilken kolonne som inneholder respektive egenskaper må vi velge dette. Ettersom vi har tydelige kolonnerubrikker er det enkelt å velge. Artikkelnummeret i første kolonne og artikkelnavnet i den andre. Velg kolonne for alle egenskaper som skal importeres. 

Har man mange egenskaper så kan man scrolle ned i dokumentet for å se alle kolonner. Er det noen egenskaper man ikke vil oppdatere, velger man "Ignorer kolonnen" så hopper den over. 

Før vi starter importen, så finnes det en rute som heter "Lagre kolonneordning til fremtidige importer". Om man har veldig mange egenskaper som man vil oppdatere og vet at man kommer til å gjøre denne importen flere ganger, så kan lagre en mal for kolonneordningen. 

Om man krysser av for den, kan man neste gang klikke på linken "Laste lagret kolonneordning" istedenfor å velge hver kolonne en og en. Noter at det må være akkurat samme kolonneordning i filen for at det skal bli riktig.

[picture]

Vet man selv at denne importen bare kommer til å gjøres én gang, lar man være med å krysse i ruten ved "Lagre kolonneordning til fremtidige importer" være tom og så klikker man på "Start importen".

Tiden vil variere vhengig av hvor mange rader (produkter) det finnes i filen. Er det få rader går det på et par sekunder, men er det mange tusentalls rader kan det ta en halvtime, en time eller til og med flere timer. Vent til alt er klart og da ser det forhåpentligvis lignende ut som dette bildet. 

Vi krysser av for at første raden inneholdt rubrikker så den ignoreres. Resterende rader importeres.

Importer flere produktgrupper på et produkt

I Webshop Plus kan et produkt tilhøre flere produktgrupper og dette går også å løse via import. 

Man legger da til en ny rad i filen og angi artikkelnummeret igjen for å så skrive navnet på den andre artikkelgruppen i kolonnen for artikkelgrupper.

[picture]

I dette eksempelet kommer pologenseren til å havne i tre produktgrupper: "Herre", "Trøyer" (undergruppe til "Herre") samt i "Tilbud". 

Fant du svaret?