Aktiver API-modulvalget i Fiken

For å koble Fiken til Textalk Webshop må valgfri API-modul være aktivert i Fiken.

Slik gjør du det:

  1. Logg inn på din Fiken-konto.
  2. Under bedriftsmenyen finner du i Abonnementer / Moduler, velg dette.
  3. Aktiver API-modul.

[picture]

Koble din Textalk Webshop til Fiken

Under Innstillinger / Eksterne koblinger finner du innstillinger for Fiken. Det første som må gjøres er å knytte butikken din til firmaet ditt i Fiken. 

Angi innloggingsinformasjon til Fiken. Vi anbefaler at du bruker en separat bruker for integrering med Textalk Webshop (selv om det ikke er teknisk nødvendig). Deretter trykker du på Lagre for å logge inn i Fiken. 

Slik ser det ut når Textalk Webshop er koblet til firmaet ditt i Fiken.

Neste steg er å sørge for at det finnes 5 artikler i Fiken for frakt-, porto-, transaksjonsavgift, rabatt og andre betalinger. Du må manuelt legge til disse elementene i Fiken.

Frakt og andre produkter for avgifter

For at frakten skal bokføres korrekt, må du først opprette en artikkelkontering for frakt. Slik gjør du dette i Fiken: 

Deretter skaper du en artikkel for frakt, og denne artikkelen skal ha artikkelkonteringen Frakt, som du nettopp har opprettet. 

Produktet for frakt kan for eksempel se slik ut. 


Deretter oppgir du artikkelnummeret for frakt under innstillingene i Textalk Webshop.

Gjør dette på samme måte for porto, transaksjonsavgift, rabatt og annen betaling (gavekort).

Faktura eller kontantnota

Under Fiken invoice type angir du hva integrasjonen skal legge inn i Fiken når en bestilling i Textalk Webshop overføres til Fiken. Det som står i menyen er typen av dokument i Fiken, og det som står helt til høyre er betalingsmetoden i Textalk Webshop.

Avhengig av hvordan bestillingen i Textalk Webshop betales, kan du velge om det skal opprettes en faktura eller en kontantnota (som ikke nødvendigvis skal betales med kontanter, det kan for eksempel betales med kredittkort). 

Her er et eksempel: 

Betalingskonto i Fiken

Her oppgis det for hver betalingsmetode i Textalk Webshop hvilket betalingskonto i Fiken som skal brukes. Det kan for eksempel se slik ut: 


OBS: Legg merke til at betalingskontoene bare er eksempler. 

Inntektskonto

Under Sales and operation income accounts angis bokføringskontoer for salg, avhengig av om man selger et produkt eller en tjeneste, samt hvilken momssats som gjelder. Ved å bruke Norsk Standard Kontoplan NS 4102 kan det se slik ut: 

Hendelsesinstillinger


Dette betyr:

Eksportere bestilling: Her spesifiserer du hva som skal skje når en ordre registreres i Textalk Webshop. I vårt eksempel indikerer vi at så snart bestillingen er registrert i Textalk Webshop, skal den overføres til Fiken (dette kan ta noen minutter, selv om det står oppdatering umiddelbart). 

Eksporter artikkel ved tillegg/endring: Her angir du hva som skal skje om en artikkel oppdateres i Textalk Webshop. Du kan velge å overføre artikkelen til Fiken. Du bør ikke aktivere både eksport og import av artikler samtidig, men bare velge en av disse. 

Artikkelimport: Her kan du oppgi at Textalk Webshop regelmessig skal hente artikkelinformasjon fra Fiken. Du bør ikke aktivere både eksport og import av varer samtidig, men bare velge en av disse. I vårt eksempel har vi indikert at vi ønsker å få artikkelinformasjon fra Fiken klokken 10:10 hver dag. 

Eksporter kundeliste: Her kan du angi at Textalk Webshop periodisk skal overføre kundeinformasjon fra Textalk Webshop og overføre dem til Fiken. Du bør ikke aktivere både Eksporter kundeliste og Importer Kunde samtidig, men bare velge en av disse. 

Importer kunde: Her kan du angi at Textalk Webshop regelmessig skal hente informasjon om nye og oppdaterte kunder fra Fiken og legge inn dem i Textalk Webshop. Du bør ikke aktivere både Eksporter kundeliste og Importer kunde samtidig, men bare velge en av disse. 

Fant du svaret?