Hva er DIBS Easy?
Det er DIBS Checkout-løsning, som inneholder flere betalingsmetoder (kortbetaling og faktura).

Bestill DIBS Easy  
Du bestiller DIBS Easy ved å besøke DIBS side her [link].

Legg inn DIBS Easy i butikken
Gå til Innstillinger -> Betalingsmetoder -> i listen lengst nede, "Legg til betalingsmetode", velg "DIBS Easy" -> klikk på "Legg til". 

Aktiv - Kryss av i ruten for å aktivere betalingsmetoden i kassen.

Standard betalingsmetode for kunder - Kryss av dersom betalingsmetoden skal være standard for alle kunder i kassen. Kun én betalingsmetode kan være standard.

Gjør tilgjengelig kun for kunder eller kundegrupper der jeg spesifiserer det. - Vil man begrense betalingsmetoden for en eller flere kundegrupper, krysser man av i ruten. Man velger senere hvilke betalingsmetoder som skal kunne brukes for de respektive kundegruppene. 

Tilgjengelig for kundetype - Vil man begrense betalingsmetoden til en viss type kunder (privatperson eller bedrift) kan man velge det her. Er "Alle" valgt kan begge kundetyper anvende betalingsmetoden.  

Ikke tillat en annen leveringsadresse for denne betalingsmetoden - Fjern muligheten for kjøperen til å velge en annen leveringsadresse. Man kan da kun få bestillingen sendt til adressen som er registrert i folkeregisteret.

I ruten Konto spesifiserer dere informasjonen som dere har fått av DIBS. 

Delt hemmelighet - Dere får dette av DIBS.

Checkout secret - Dere får dette av DIBS.

Testmodus - Dersom dere vil teste integrasjonen kan dere få en testkonto av DIBS. Dere får da testinformasjon som dere spesifiserer i "Delt hemmelighet" samt "Checkout secret", og senere krysser dere av denne i ruten. Dere kan ikke aktivere testmodus på deres "riktige" informasjon, da det må være på DIBS-testkonto.

Navn og beskrivelse

Navn - Det finnes allerede et standardnavn for betalingsmetoden som vises i kassen, men hvis du vil spesifisere et annet navn kan du gjøre dette her. 

Detaljbeskrivelse - Det er frivillig å angi en tekst som gir mer informasjon om betalingsmetoden. 

Valuta

Innstill hvilken valuta som skal gjelde for betalingsmetoden.
Som default fungerer SEK, NOK og DKK med DIBS Easy.

Begrensning når det gjelder ordresum

Med denne funksjonen kan du velge å vise ulike betalingsmetoder i kassen, avhengig av den sammenlagte verdien i handlekurven. 

Det finnes fire ulike innstillinger for å kontrollere hvordan betalingsmetodene vises:

  • Ingen begrensning > Her vises betalingsmetoden uansett hvor mye kunden handler for.  
  • Skjul dersom ordresummen er null > Her forsvinner betalingsmetoden hvis totalsummen i handlekurven er 0.
  • Skjul dersom ordresummen er større enn null  > Her vises betalingsmetoden selv om summen i handlekurven er 0. 
  • Skjul dersom ordresummen ligger utenfor angitt intervall: 

Med det siste alternativet kan du velge å skjule betalingsmetoden hvis for eksempel ordresummen er mindre enn 500 kr:  

Fant du svaret?