Aktiver lisensen for Integrasjon i Fortnox

For at du skal kunne koble sammen Fortnox med Textalk Webshop må programlisensen for Integrasjon være aktivert i Fortnox. Dersom du ikke allerede har lisensen for Integrasjon må du tilføye den. Slik gjør du det:

  1. Logg inn på din konto i Fortnox.

    2. Klikk på “Administrer bruker” slik det vises på bildet nedenfor. 

    3. Aktiver lisensen for Integrasjon.

    4. Klikk på knappen “Legg til integrasjon”

   5. Søk etter “Textalk Webshop”, velg denne integrasjonen og klikk på “Godkjenn”.

   7. Kopier API-koden for integrasjonen gjennom å klikke på kopieringssymbolet slik det vises på bildet nedenfor.  

Lengst nede vises nå  

Nå kan du logge inn i Textalk Webshop og taste inn den API-koden du har mottatt.  Hvordan du gjør dette beskrives i neste avsnitt. 

Koble din Textalk Webshop til Fortnox

Under Innstillinger -> Eksterne koblinger -> Fortnox finner du innstillinger for Fortnox. Det første du må gjøre er å koble sammen butikken din med bedriften din i Fortnox. Inntast den API-koden du mottok fra Fortnox (se i tidligere avsnitt hvordan du mottar denne koden). Trykk deretter på Lagre for å logge inn i Fortnox.

Slik ser det ut når din Textalk Webshop er koblet til bedriften din i Fortnox.

Neste steg er å se til at det finnes 2 artikler i Rabatt og Annen betaling. Du må legge opp disse artiklene manuelt i Fortnox.

Faktura, kontantnota, tilbud eller ordre

Under “Type of resource in Fortnox” stiller du inn hva som skal lages i Fortnox når en bestilling i Textalk Webshop overføres til Fortnox. Det som står i menyen er typen av dokument i Fortnox, det som står lengst til høyre er betalingsmetoden i Textalk Webshop. Avhengig av hvordan bestillingen i Textalk Webshop betales, kan du velge om det skal lages en faktura eller en kontantnota (som ikke nødvendigvis må betales med kontanter, det kan for eksempel gjøres med kredittkort). Her er et eksempel:

Regnskapskontoer

Under Sales and operation income accounts angis regnskapskontoen for salg avhengig av om man selger en vare eller tjeneste samt hvilken momssats som gjelder. Bruker man en Standard BAS plan kan det se slik ut:

Hendelsesinnstillinger

Dette betyr:  

Eksporter bestilling: Her angir man hva som skal skje når en ordre registreres i Textalk Webshop. I vårt eksempel angir vi at så snart ordren registreres i Textalk Webshop skal den overføres til Fortnox (dette kan ta noen minutter, selv om det står Oppdater med det samme).  

Eksporter artikkel ved tillegg/endring: Her spesifiserer man hva som skal skje hvis en artikkel oppdateres i Textalk Webshop. Man kan velge å overføre artikkelen til Fortnox. Man bør ikke aktivere både eksport og artikkelimport samtidig, men velge en av dem.  

Artikkelimport: Her kan man velge at Textalk Webshop med jevne mellomrom skal hente artikkelinformasjon fra Fortnox. Man bør ikke aktivere både eksport og artikkelimport samtidig, men velge en av dem. I vårt eksempel har vi angitt at vi vil hente artikkelinformasjon fra Fortnox klokken 10:10 hver dag.  

Eksporter kundeliste: Her kan man angi at Textalk Webshop med jevne mellomrom skal overføre kundeinformasjon fra Textalk Webshop og overføre disse til Fortnox. Man bør ikke aktivere både Eksporter kundeliste og Importer kunde samtidig, men velge en av dem.  

Importer kunde: Her kan man angi at Textalk Webshop med jevne mellomrom skal hente informasjon om nye og oppdaterte kunder fra Fortnox og legge dem inn i Textalk Webshop. Man bør ikke aktivere både Eksporter kundeliste og Importer kunde samtidig, men velge en av dem. 

Fant du svaret?