Hvordan fungerer automatisk produktimport via FTP? 

Det er ganske vanlig at eksterne leverandører oppdaterer produkter og lagersaldo kontinuerlig via en tekstfil og/eller feed, og da kan man stille inn at dette skal importeres automatisk i butikken. Man må da sørge for å få innloggingen til serveren der denne filen finnes, eller så kan man sjekke om leverandøren laster opp filen på sin egen server. 

OBS: FTP-server følger ikke med i butikkens abonnement, da man må skaffe dette separat, for eksempel via sitt webhotell.

Hvilket filformat støttes?

For at filen skal kunne importeres må det være en tekstfil, og det er feltskilletegnet i filen som er viktig her. Vi støtter tre ulike feltskilletegn: semikolon, kommategn og tabulator. 

En tekstfil kan også inneholde ulike tegnkoder [link] og importen støtter to typer: "Windows UTF-8 (universell)" og "Windows ISO-8859-1 (Latin 1, vesteuropeisk)".

Lag en mal med kolonneordningen 

For at systemet skal forstå hvordan innholdet i filen er lagret, må man gjøre en manuell import første gang, og da lagre en e-post med kolonneordningen i filen.
 
Følg instruksjonene under rubrikken "Importer en fil med produkter i butikken" på denne siden [link] og særlig avsnittet "Lagre kolonneordning til framtidige importer". Når dette er klart og det finnes en lagret mal med kolonneordningen, kan vi gå videre til neste steg.  

OBS: Dersom kolonneordningen endres i filen må man gjøre steget på nytt og lagre en ny mal med den nye ordningen.

Utfør innstillingen for FTP-tilkoblingen 

Gå til Innstillinger -> Eksterne koblinger -> FTP-produktimport

FTP server - Spesifiser serverens domene eller IP-adresse
FTP brukernavn - Brukernavnet til FTP-serveren
FTP passord - Passordet til FTP-serveren
FTP søkefelt - Hvis filen som skal importeres ligger i en katalog på serveren spesifiserer man søkefeltet til filen, for eksempel /webshop/produkter/
Filnavn - Navnet på filen som skal importeres.
Dersom man vil importere flere filer anbefaler vi å plassere alle filer i en og samme katalog. Senere angir man * som filnavn. Da vil alle filene i valgt katalog bli importert. Legg merke til at alle filer må ha nøyaktig samme kolonneordning for å kunne importeres.  

OBS: Man må angi nøyaktig filnavn med evt. små og store bokstaver. Bruk ikke mellomrom i filnavnet eller andre spesialtegn som å, æ, ø, &, % osv. Bruk bare a-z, 0-1 og bindestrek og understrek. 

Dersom man vil importere nye produktbilder kan man plassere de på samme FTP-server som importfilen, eller man kan hente dem fra en annen server. Da krysser man bare av for "Hent bilder fra separat server" og angir informasjonen dit.

Filformat - Hvis det finnes kolonnerubrikker i filen på øverste rad, for eksempel "Produktnummer", "Produktnavn" osv. krysser man av denne i ruten. Er det et produkt på første rad i filen lar man det være krysset ut.  
Skjema for kolonneordning - Når man utførte den første manuelle importen over, skal man ha lagret en mal med kolonneordningen i filen. Angi navnet på denne malen. Navnet må være nøyaktig det samme som da man lagde malen, med små og store bokstaver.
Feltskille - Vet man hvilket feltskille filen inneholder velger man det her. Hvis ikke velger man automatisk, så vil systemet prøve å finne det.
Tegnkoder - Vet man hvilken tegnkode filen inneholder velger man den her. Hvis ikke velger man automatisk, så vil systemet prøve å finne den.

Oppdateringer
Man må stille inn hvordan produktet skal håndteres dersom det allerede finnes i sortimentet.
Oppdater informasjonen - Selv om produktet allerede finnes skal all informasjon importeres. Dette er den vanligste innstillingen, særlig dersom man gjør daglige oppdateringer av lagersaldo.  
Ignorer - Hvis produktet allerede finnes skal det nye innholdet i filen ikke importeres.
Denne innstillingen er ganske uvanlig, men det kan være at man ikke håndterer lagersaldo, men kun vil importere nye produkter når leverandøren har fått inn disse i produktfilen.
Tvinge oppdatering av bilder og bilag - Dersom produkter allerede inneholder bilder så kan man tvinge disse til å oppdateres, for eksempel om man har oppdatert bildene på bildeserveren og de har samme filnavn som tidligere. Da kommer bildene alltid til å lastes opp, selv om de allerede finnes.
OBS: Denne innstillingen gjør at importen tar mye lengre tid.  

Fant du svaret?