Aktiver API-modul valget i Fiken

Forå koble Fiken med Textalk Webshop, må valgfri API-modul væreaktivert i Fiken. 

Dettegjrdu:

1. Logg inn på ditt konto i Fiken.
2. Underbedrifts-menyen finner du Abonnementer / Moduler, velg dette.
3.Aktiver API-modul

Kobledin Textalk Webshop till Fiken

Under Instillinger / Eksternekoblinger finnerdu instillingene for Fiken. Det førstesom må gjøreser å knyttebutikken din medfirmaet ditt i Fiken. 

Angi inloggningsinformasjonen til Fiken. Vi anbefaler at du bruker enseparat bruker for integrering med Textalk Webshop (selv om det ikkeer teknisk nødvendig). Deretter trykker du på Lagre for å loggeinn i Fiken. 

Slikvises det når Textalk Webshop er koblet til firmaet ditt i Fiken.

Nestesteg er å se til at det finnes 5 artikler i Fiken for frakt-,porto-, transaksjonsavgift, Rabatt og andre betalinger. Du måmanuelt legge til disse elementene i Fiken.

Frakt og andreprodukter for avgifter

Forat frakten skal bokføres korrekt, må du først opprette enartikkelkontering for frakt. Slik gjør du dette i Fiken: 

Deretter skaper du en artikkel for frakt og denne artikkelen skal haartikkelkonteringen Frakt, som du nettopp har opprettet. 

For eksempel kanprodukten for frakt se slik ut. 

Deretter oppgir du artikelnummeret for fraktunder instillingene i Textalk Webshop. 

Gjør dette på samme måte for porto,transaksjonsavgift, Rabatt og annen øvrig betalning (gavekort).

Faktura ellerkontantnota

UnderFiken invoice type angir du hva integrasjonen skal legge inn i Fikennår en bestilling i Textalk Webshop overføres til Fiken. Det somstår i menyen er typen av dokument i Fiken, det som står helt tilhøyre er betalingsmetoden i Textalk Webshop.

Avhengigav hvordan bestillingen i Textalk Webshop betales, kan du velge omdet skal opprettes en faktura eller en kontantnota (som ikkenødvendigvis skal betales med kontanter, det kan for eksempelbetales med kredittkort). 

Her er et eksempel: 

Betalningskonto i Fiken

Her oppgis for hver betalningsmetode i TextalkWebshop hvilket betalningskonto i Fiken som skal brukes. For eksempelkan det se slik ut: 

Obs, merk at betalningskontoene bare ereksempler. 

Inntektskonto

UnderSales and operation income accounts angis bokføringskontoer forsalg, avhengig av om man selger et produkt eller en tjeneste samthvilken momssats som gjelder. Ved å bruke Norsk Standard KontoplanNS 4102 kan det se slik ut: 

Hendelsesinstillinger

Dette betyr:

Eksportere bestilling: Herspesifiserer du hva som skal skje når en ordreregistreres i Textalk Webshop. I vårt eksempel indikerer vi at såsnart bestillingen er registrert i Textalk Webshop, skal denoverføres til Fiken (det kan ta noen minutter, selv om det ståroppdatering umiddelbart). 

Eksporter artikkel vedtillegg/endring: Herangir du hva som skal skje om en artikkel oppdateres i TextalkWebshop. Du kan velge å overføre artikkelen til Fiken. Men du børikke aktivere både eksport og import av artikler samtidig, bare velgen av disse. 

Artikkelimport: Herkan du oppgi at Textalk Webshop regelmessig skal henteartikkelinformasjon fra Fiken. Du bør ikke aktivere både eksport ogimport av varer samtidig, bare velg en av disse. I vårt eksempel harvi indikert at vi ønsker å få artikkelinformasjon fra Fikenklokken 10:10 hver dag. 

Eksporter kundliste:Her kan du angi at Textalk Webshop periodisk skal overförekundeinformasjon fra Textalk Webshop og overføredem til Fiken. Du bør ikke aktivere både Eksporter kundeliste ogImporter Kunde samtidig, bare velg en av disse. 

Importer kunde: Herkan du angi at Textalk Webshop regelmessig skalhente informasjon om nye og oppdaterte kunder fra Fiken og legge inndem i Textalk Webshop. Du bør ikke aktivere både Eksporterkundeliste og Importer kunde samtidig, bare velg en av disse. 

Fant du svaret?